Noen kurs er forbeholdt medlemmer i Norsk Folkehjelp.Du kan logge inn ved å klikke her.

Grunnkurs instruksjon

1
sep


Kurset skal utdanne instruktører til gjennomføring av interne og eksterne kurs for Norsk Folkehjelp Sanitet. Kurset omfatter alle fagområder som er nødvendig for å kunne fungere som instruktør på grunnleggende nivå.

Disse er:

 • Rammebetingelser

 

 • Utarbeidelse av undervisningsopplegg

 

 • Bruk av undervisningstekniske hjelpemidler

 

 • Læringsformer tilpasset deltakernes erfaringsgrunnlag

 

 • Gjennomføring av undervisning herunder valg av metode

 

 • Beherske fagområdet

 

 • Være bevist på opptreden og holdning

 

 • Gjennomføre ulike evalueringer etter endt undervisning

 

 

Kurset er et kvalifiserende kurs som gjennomføres som første trinn i utdanningsstigen for å bli en godkjent instruktør.

Gjennomføres som regel med førstehjelp som fagområde, og kvalifiserer dermed til å bli instruktør i Norsk Grunnkurs Førstehjelp. I noen tilfeller vil det være et alternativ å gjennomføre med Søk og Redning som fagområde.

 

For å bli kvalifisert som instruktør på grunnleggende nivå må følgende kriterier være tilfredsstilt:

 

 • Over 18 år

 

 • Gjennomført og bestått kvalifisert nivå førstehjelp

 

 • Gjennomført og bestått grunnkurs instruksjon

 

Kursinfo
Sted:
Norsk Folkehjelp Jæren sine lokaler, Smieveien 4 4352 Kleppe
Dato:
01.09.2021 kl.Kl. 1800
05.09.2021 kl.Kl. 16 00
Kurstittel:
Grunnkurs instruksjon
Kursavgift:
Gratis
Kontakt: